Γιάννης Ρουσσάκης

Γιάννης ΡουσσάκηςO Γιάννης Ρουσσάκης, εισηγητής των σεμιναρίων, είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και είναι διδάκτορας Συγκριτικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο ως Ειδικός Επιστήμονας μαθήματα Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας και στο European University Cyprus. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έχει διδάξει στην Κατεύθυνση «Συγκριτική Παιδαγωγική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, ήταν διδάσκων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Διετούς Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει γράψει πολλά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με αντικείμενο τις εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιδράσεις τους στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Ασχολείται ερευνητικά και γράφει για ζητήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του Επιστημονικού Περιοδικού Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση που εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θήτευσε ως Secretary-Treasurer της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης (Comparative Education Society in Europe) από το 2008 έως το 2010.

 

Μερικές από τις δημοσιεύσεις του:

  • Γκόβαρης, Χρ. , Ρουσσάκης, Ι. (2008). Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές Στην Εκπαίδευση. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
  • Ρουσσάκης, Ι. (2012). Επαναπροσδιορίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση:
    Μια συγκριτική θεώρηση του λόγου και των πολιτικών εκπαιδευτικής επιλογής, λογοδοσίας και «αγοραιοποίησης».  Στο Μπουζάκης Σ. (Επιμ.). Συγκριτική Παιδαγωγική, σ. 193-214. Αθήνα: Gutenberg.
  • Pasias, G., Roussakis, Y. (2009). Towards the European Panopticon: EU discourses and policies in education and training, 1992–2007. In Cowen R. and Kazamias A.M. (eds.), International Handbook of Comparative Education, Vol. 1, pp. 479–495. Dordrecht: Springer Science + Business Media B.V.
  • Ρουσσάκης, Ι. (2011) Δίνοντας υπόσταση στον «Ευρωπαίο Εκπαιδευτικό»:
    Αρχική εκπαίδευση, επιστημονική / παιδαγωγική ταυτότητα και επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευτικών στο λόγο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ματθαίου, Δ. (Επιμ.). Η βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Κριτική και συγκριτική θεώρηση, σ. 92-132. Αθήνα: Διάδραση.
  • Ματθαίου, Δ., Ρουσσάκης, Ι. (2011). Οι επιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική εκπαίδευση: Μια αδρομερής επισκόπηση. Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ. 21-22.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr