Γιώργος Πασιάς

Ο Γιώργος Πασιάς, εισηγητής των σεμιναρίων, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Εκπαίδευσης. Την περίοδο 1985-1992, δίδαξε ως δάσκαλος σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη δεκαετή υπηρεσία του στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1996-2007) ασχολήθηκε με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση. Υπηρέτησε ως Πάρεδρος ε.θ στο Τμήμα Αξιολόγησης (2004-2007). Το 2007 εκλέχθηκε Επίκουρος καθηγητής «Συγκριτικής Παιδαγωγικής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2010 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φ.Π.Ψ, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Πανεπιστήμιο διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα Συγκριτική Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και Αξιολόγηση στην εκπαίδευση σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Έχει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την συγκριτική εκπαίδευση, την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική,  εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες στην εκπαίδευση. Είναι μέλος της Comparative Education Society in Europe (CESE), της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ) και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (ΠEE). Είναι μέλος του Editorial Advisory Board of the journal “European Education”. Από το Μάρτιο του 2009 είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Pasias, G. & Roussakis, Y. (2009), “Towards the European Panopticon: EU Discourses and Policies in Education and Training 1992-2007”, in Cowen, B. & Kazamias, A. (eds), International Handbook of Comparative Education, Chapter. 30, Springer, pp.473-489. 
Pasias, G. & Roussakis, Y. (2012). “Who marks the bench?”, A critical review of the neo-European “paradigm shift” through higher education policies and discourses, Journal of Critical Policy Studies, 10 (1), pp. 127-141. 
Pasias, G. & Roussakis, Y. (2012), “Current “Policies of Knowledge” in the European Union: Mapping and critically assessing “Quality” in a “Measurable” Europe of Knowledge. RevistaEspanoladeEducationComaparada, nο.20/ 2012, pp. 303-324.
Πασιάς, Γ. (2012). «H εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1957-2010). Μια ιστορική συγκριτική προσέγγιση», στο Μπουζάκης, Ι. (επιμ), Συγκριτική Παιδαγωγική. Κείμενα, σσ. 355-380.
Πασιάς, Γ. (2013). «Το διακύβευμα του ‘πολίτη’ στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα», Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική επιθεώρηση, εκδ. ΕΛΕΣΔΕ/Παπαζήσης, τ. 20-21, σσ.128-154.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr