Σεμινάρια

Μέχρι σήμερα, το Πρόγραμμα ανέλαβε τις εξής δράσεις, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του:

Οργάνωσε τέσσερα (4) σεμινάρια, στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα, με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. Στόχος ήταν η προσέλκυση καθηγητών σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, δημοσίων και ιδιωτικών, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια. Σε κάθε σεμινάριο, συμμετείχαν κατά μέσο όρο 60 περίπου άτομα, ώστε να καλυφθεί ένα κατά το δυνατόν σημαντικό μέρος της αιτούμενης συμμετοχής, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του Προγράμματος, δηλαδή να υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις και να διευκολυνθεί η διαδραστικότητα. Συνολικά, το έργο προσέφερε κατάρτιση σε 240 περίπου επαγγελματίες.

Το Πρόγραμμα απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία και μελλοντικούς) από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ήταν επίσης, ανοικτό για συμμετοχή στις υπηρεσίες κατάρτισης εκπαιδευτικών, καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν στη διδασκαλία. Απευθύνθηκε, τέλος, σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Κω.

Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Αθήνας (18/1/2014)

Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης (22/2/2014)

Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Πάτρας (29/3/2014)

Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Λάρισας (5/4/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Λάρισας (5/4/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Λάρισας (5/4/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Λάρισας (5/4/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Λάρισας (5/4/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο της Λάρισας (5/4/2014)

Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)
Στιγμιότυπα...
Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014) Στιγμιότυπα από το σεμινάριο στην Κω (18/10/2014)

 

Για τo 2014-2016, το Πρόγραμμα έχει αναλάβει τις εξής δράσεις στα πλαίσια του Erasmus+, δράση ΚΑ1, Key Action: Jean Monnet Activities, Action: JeanMonnet Projects, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του: Θα οργανώσει οχτώ (8) σεμινάρια, σε (8) πόλεις αντίστοιχα. Σε κάθε σεμινάριο, θα συμμετάσχουν αυτή τη φορά κατά μέσο όρο 30 άτομα, ώστε να διευκολυνθεί η διαδραστικότητα. Συνολικά, το έργο θα προσφέρει κατάρτιση σε ακόμα 240 επαγγελματίες.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν σε Κω, Τρίκαλα και Ορεστιάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr