Μάθημα 2ο: Πώς να ενσωματώσετε την Ευρώπη στα προγράμματα σπουδών

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής μας. Επιπλέον, η Ευρώπη δεν αποτελεί μόνο ένα σύνολο πολιτικών, αλλά και την ιστορία των κρατών-μελών, τους πολιτισμούς τους, τους λαούς τους. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σε αυτό το μέρος, οι εκπαιδευτές προσφέρουν συμβουλές στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουν μια Ευρωπαϊκή διάσταση στα μαθήματά τους. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για ευκαιρίες, όπως οι Ευρωπαϊκές Μέρες ή ο εορτασμός μνήμης ιδεών και γεγονότων, προκειμένου να μπορούν να τις ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους και στις συζητήσεις τους κάνοντας την Ευρώπη πιο επίκαιρη. Για παράδειγμα, στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας, μια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου, είναι ένα καλό έναυσμα για να συζητήσουν την Ευρωπαϊκή λογοτεχνική κληρονομιά και να αποτίσουν φόρο τιμής σε σπουδαίους Ευρωπαίους λογοτέχνες. Στο μάθημα των Θρησκευτικών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσθέσουν συζητήσεις για βασικές πρακτικές και έθιμα άλλων θρησκειών που εφαρμόζονται από άλλους Ευρωπαίους. Αναλόγως και στα υπόλοιπα μαθήματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr