Μάθημα 3ο: Διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την ΕΕ: Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνικές εκμάθησης με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η απομνημόνευση ιστορικών ημερομηνιών και ξένων ονομάτων δεν είναι ποτέ εποικοδομητικός τρόπος για να γίνει ενδιαφέρον ένα θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια δυναμική κοινότητα και είμαστε όλοι μέρος της. Ως εκ τούτου, οι τεχνικές εκμάθησης που εφαρμόζονται θα πρέπει να αντιστοιχούν στο χαρακτήρα της: να είναι δυναμικές, διαδραστικές, να κινούν το ενδιαφέρον. Σε αυτό το μέρος, καινοτόμες τεχνικές εκμάθησης μεταφυτεύονται στην διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο να συμπεριλαμβάνουν στη διδασκαλία τους ασκήσεις προσομοίωσης, υπόδυση ρόλων και οργάνωση δημόσιων συζητήσεων (debates) στην τάξη που να εμπνέουν τους μαθητές. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για το πώς να στήσουν ένα παιχνίδι προσομοίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, όπου θα ζητηθεί από τους μαθητές να εκπροσωπήσουν ένα κράτος-μέλος ο καθένας, να προετοιμάσουν τις θέσεις τους και να λάβουν μέρος στην αναπαράσταση μιας πραγματικής συζήτησης. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα (κάποια σχολεία έχουν εξοπλιστεί με διαδραστικούς πίνακες), οι εκπαιδευτικοί πληροφορούνται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά μια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σημαντικές διασκέψεις των Ευρωπαίων ηγετών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr