Μάθημα 1ο: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε αυτό το μέρος, επισημάνθηκαν και παρουσιάστηκαν όλα τα σημαντικά πρακτικά δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μια συμπυκνωμένη, αλλά ταυτόχρονα απλή γνώση για αυτά. Ο στόχος ήταν να παρουσιάσουμε πώς η Ευρώπη επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών της, προκειμένου να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με καθημερινά παραδείγματα που θα μπορούν να συνδέσουν με τη διδασκαλία τους. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) για να εξερευνήσουν τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, γίνεται συγκεκριμένη παρουσίαση των συνεπειών του να ταξιδεύεις και να εργάζεσαι σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Το σεμινάριο προσφέρει στους συμμετέχοντες, ως παραδείγματα, περιπτώσεις φοιτητών, επιχειρηματιών και επαγγελματιών, οι οποίοι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν ή δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε μια ενωμένη Ευρώπη και φέρνει τις περιπτώσεις αυτές σε αντιδιαστολή με το τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Επίσης, υπάρχει καθοδήγηση για το πού μπορούν να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν τις άφθονες ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρει η ΕΕ για να βοηθηθούν οι μαθητές στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, σε ευκαιρίες για σπουδές, εργασία και ταξίδια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr