Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών


Jean Monnet CentreΤο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης και χρονολογείται από το 1837. Κύριος στόχος του Πανεπιστημίου είναι να παράγει και να μεταφέρει τη γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας και να συντείνει στη διαμόρφωση υπεύθυνων αποφοίτων που θα διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τα προσόντα, ώστε να προχωρήσουν στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη. Στόχος του Κέντρου υπήρξε η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε σε διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διπλωματία.

Μετά την επανενεργοποίησή του το 2009, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση και στην επικαιροποίηση της μελέτης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, όπως αυτό προκύπτει από την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβώνας, από τις εξελίξεις στην πολιτική της διεύρυνσης και στην Πολιτική Γειτονίας, αλλά και από την ανάγκη προώθησης των ελληνικών συμφερόντων και θέσεων στη νέα Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται, υπό το φως της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, εξετάζει τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον και την ελληνική Ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο ενισχύει και εξειδικεύει το πεδίο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης με στόχο την αναθέρμανση και ενεργοποίηση του ακαδημαϊκού και δημόσιου διαλόγου σε δύο βασικές κατευθύνσεις: τη Διακυβέρνηση της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Πολιτική της Ελλάδας.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σεπτέμβριο 2010, που αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση και αναγνώριση εκ μέρους της ΕΕ προς το Πανεπιστήμιό μας, το ΕΚΠΑ παραχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet το νέο του χώρο στην οδό Κλεομένους 22Α, 10675 Αθήνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr