Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών


Jean Monnet Centre

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης και χρονολογείται από το 1837. Κύριος στόχος του Πανεπιστημίου είναι να παράγει και να μεταφέρει τη γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας και να συντείνει στη διαμόρφωση υπεύθυνων αποφοίτων που θα διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τα προσόντα, ώστε να προχωρήσουν στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα.

Υπό το φως της οικονομικής κρίσης αλλά και των πιο πρόσφατων εξελίξεων και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο έχει ενισχύσει και εξειδικεύσει τις δραστηριότητές του και στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Στόχος είναι η ενεργοποίηση, καταγραφή και αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και δημόσιου διαλόγου σε δύο βασικές κατευθύνσεις: α) τη Διακυβέρνηση της ΕΕ και β) την Ευρωπαϊκή Πολιτική της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες του Κέντρου αποσκοπούν στη μελέτη, εκπαίδευση, ενημέρωση αλλά και την παραγωγή προτάσεων πολιτικής γύρω από τις εκάστοτε κυοφορούμενες εξελίξεις στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, τη θέση της Ελλάδας μέσα στο συνεχώς μεταλλασσόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον και γενικότερα την ελληνική ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet επιδιώκει σταθερά συνεργασίες και συνέργειες με άλλους φορείς με παρεμφερείς σκοπούς όπως πχ. με την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δικαίου (EPLO) τις Έδρες Jean Monnet στα ελληνικά ΑΕΙ, το W. Martens Centre for European Studies στις Βρυξέλλες με άλλα Πανεπιστήμια και think tanks στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις (Google, TUI και άλλες)

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σεπτέμβριο 2010, που αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση και αναγνώριση εκ μέρους της ΕΕ προς το Πανεπιστήμιό μας, το ΕΚΠΑ παραχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet το νέο του χώρο στην οδό Κλεομένους 22Α, 10675 Αθήνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr