Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ έχει αναλάβει τη διοργάνωση κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων για καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα όσων επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο αυτό ή στην κατάρτιση εκπαιδευτικών. Στόχος των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση και κατάρτιση με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ, μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων εκμάθησης. Οι διδάσκοντες είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου και επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά θέματα. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν τους τομείς των (i) "Υποχρεώσεις και Δικαιώματα στην Ε.Ε." (ii) "Πώς να ενσωματώσετε την Ευρώπη στα μαθήματα" (iii) "Διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ε.Ε: Συνδυάζοντας καινοτόμες μαθησιακές τεχνικές με την μελέτη της Ε.Ε."

Οι καθηγητές μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr